وب سایت چیست

وب سایت چیست؟

وب سایت چیست؟ در دنیای امروز امکان ندارد واژه وب سایت به گوشتان نخورده باشد . داشتن سایت برای یک شرکت ، کارخانه یه هر کسب وکاری شبیه داشتن کاتالوگ تبلیغاتی اما با مزایای فراوان است . این کاتالوگ می تواند شامل تصویر یا متن باشد. اما به راستی وب سایت چیست؟ به یک یا […]